Profile Image

Obchodní rejstřík

Aktuální výpis z Obchodního rejstříku z 26.10.2023

Profile Image

Živnostenský list

Aktuální výpis Obchodního rejstříku z 26.10.2023

Profile Image

Bezdlužnost – FÚ

Aktuální potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků vůči orgánům Finanční správy České republiky z 24.10.2023

Profile Image

Bezdlužnost – ČSSZ

Aktuální potvrzení o neexistenci nedoplatků na pojistném a penále na sociálním a zdravotním pojištěním vůči České správě sociálního zabezpečení z 24.10.2023

Profile Image

OSVĚČENÍ - ADOR CZ s.r.o.

Osvědčení pro montáž a servis požárních uzávěrů dle výrobního programu společnosti ADOR CZ s.r.o. z 11.09.2019

Profile Image

CERTIFIKÁT – ÚRS

Osvědčení o proškolení k cenovým soustavám ÚRS a SW KROS 4 cenová úroveň 2022/I z 18.01.2022

Profile Image

OPRÁVNĚNÍ K MONTÁŽI A KONTROLE PBZ – MASONITE

Osvědčení o proškolení k montáži a kontrole provozuschopnosti pro PBZ firmy Masonite CZ spol. s r.o. z 11.09.2019

Profile Image

OSVĚČENÍ – SEPOS, spol. s r.o.

Osvědčení o proškolení k montáži, seřízení a následné kontrole obložkových zárubní, interiérových a dalších výrobků společnosti SEPOS, spol. s r.o. z 11.09.2019

Profile Image

CERTIFIKÁT – SOLODOOR a.s.

Osvědčení o proškolení k montáži, provozu, údržbě a kontrole dveří a obložkových zárubní vyrobených firmou SOLODOOR a.s. z 11.09.2019

Kontaktujte nás už dnes!